دمکنی

دمکنی

سرویس دمکنی نسوز در طرح  و رنگهای مختلف است و دمکنی 3 تکه و 5 تکه که در جنسهای مختلف عرضه میگردد درجه 1 و درجه 2 . و سرویسهای عروس 10 تکه ساتن و 10 تکه تترون عرضه میگردد در کنار این دکنی ها دستگیره و دستکش فر نیز موجود است در طرح ها و رنگهای مختلف برای فروش عمده

 

دمکنی متین دوخت  دمکنی مونیکا  سرویس متین دوخت دستگیره فر و دستکش فر  دستکش فر مونیکا