رنده آشپزخانه

رنده آشپزخانه در 2 نوع تخت و چند کاره طرح نایسردایسر میباشد که به نام رنده آراکس است. رنده تخت چینی بوده و سه کاره است و رنده آراکس 6 کاره این رنده ها دارای کیفیت خوب و قیمت مناسب میباشند. رنده تخت الوان و رنده آراکس رنگ سفید میباشد.

رنده آشپزخانه  رنده آشپزخانه