سرویس های مسافرتی

سرویس های مسافرتی تولید شرکت صنعت سازان وصنعت سامان میباشد که در تعداد های 36 پارچه و 52 پارچه و 60 پارچه و 62 پارچه و 70 پارچه است که این سرویسها از مواد نو درست شده و در رنگهای مختلف قرمز و فیروزه ای و کرم و آبی  میباشد فروش این سرویسها به قیمت کارخانه بوده و کیف سفری صنعت سامان موجود میباشد 

 

سرویس مسافرتی 1  سرویس آرکومین

کیف مسافرتی  کبف مسافرتی

سرویس صنعتسرویس صنعت سازان

سرویس صنعت سازان سرویس صنعت سازان

سرویس چای خوری چاپدار سرویس چای خوری چاپدار صنعت

سرویس چای خوری صنعت  سرویس چای خوری ساده صنعت