سینی ملامین

سینی های ملامین تو لید کارخانه میبد یزد است که دارای تنوع طرح در سینی ها است و سینی ملامین در 3 سایز میباشد کوچک و متوسط و بزرگ که در نوع اعلا ء و سینی معمولی دالبری است که نوع اعلا این سینی دارای جنس ضخیم بوده و نوع معمولی دارای جنس نازکتر میباشد تهداد در کارتن این محصول 24 عددی و 12 عددی است برای فروش عمده به مغازه داران تمام نقاط

 

سینی ملامین اعلا سینی اعلا تکیسینی ملامین  سینی  سینی ملامین کوچک