لینک کانال تلگرام حراجی پلاستیک

لینک کانال تلگرام حراجی پلاستیک

در کانال تلگرام تمام اجناس بصورت کامل قرار نگرفته ولی اجناس در مدت زمانی بصورت کامل قرار خواهند گرفت

برای وارد شدن به کانال تلگرام فقط روی عکس پایین کلیک کنید

https://telegram.me/haraji2000

لینک کانال تلگرام حراجی پلاستیک