جاقاشقی 2 قلو استیل هخامنش ماهان

جاقاشقی 2 قلو استیل هخامنش ماهان جاقاشقی استیل 2قلو ماهان در طرح هخامنش و در رنگ های مختلف میباشد که این جاقاشقی آویز بوده و با کیفیت.