نوشته‌ها

خلال دندان و سیخ چوبی

خلال دندان و سیخ چوبی

خلال دندان و سیخ چوبی تولید چین که سیخ چوبی در اندازه های 20سانت و 25سانت و30سانت موجود است و خلال در مدلهای ورقی و جعبه دار گرد و بیضی میباشد

خلال دندان و سیخ چوبی  خلال دندان و سیخ چوبی  خلال دندان و سیخ چوبی