پخش عمده دمکنی

پخش عمده دمکنی

پخش عمده دمکنی سرویس دمکنی در طرح و رنگهای مختلف است با مارک ترنج و دم کنی 3 تکه و 5 تکه که در جنسهای مختلف عرضه میگردد درجه 1 و درجه 2 می باشد و سرویسهای عروس 10 تکه ساتن و 10 تکه تترون نیز عرضه می گردد در کنار این دم کنی ها …

پخش عمده دمکنی ادامه »