سینی ملامین

سینی ملامین سینی های ملامین تو لید کارخانه میبد یزد است که دارای تنوع طرح در سینی ها است و سینی ملامین در 3 سایز میباشد کوچک و متوسط و بزرگ که در نوع اعلا ء و سینی معمولی دالبری است که نوع اعلا این سینی دارای جنس ضخیم بوده و نوع معمولی دارای جنس […]