طی لاستیکی آب جمع کن

طی لاستیکی طی لاستیکی آب جمع کن در چند نوع درجه یک و درجه دو است که بدنه پلاستیکی می باشند و طی لاستیکی درجه یک اعلاء نیز موجود است که قیمت آن بالاتر از نوع معمولی طی لاستیکی است و در جه دو جنس معمولی است طی لاستیکی 40 سانت و 50 سانت می …

طی لاستیکی آب جمع کن ادامه »