چوب لباس پلاستیکی قلبی

چوب لباس پلاستیکی قلبی

چوب لباس پلاستیکی قلبی چوب لباس شش عددی قلبی حراجی با قیمت بسیار مناسب عمده فروخته می شود مواد پلاستیک این چوب لباسی درجه دو است و در رنگ بندی مختلف موجود در طرح قلبی فقط موجود است چوب لباسی یک جنس مصرفی در تمام منازل است و فروش بالایی دارد چون بسیار خراب می شود…